TILT Grow

TILT Grow er et seks-årig talentprogram som skal fremme dansefaglige prestasjoner samt gi en ny generasjon dansekunstnere de verktøyene de trenger for et langsiktig liv i feltet.