TILT Grow 2022

2022 — PROSJEKTER

Talentprogrammet arrangeres og gjennomføres for femte gang!

Ian yves ancheta tilt grow 2022 (23)
Foto: Neil Nisbet/Article19 Danser: Ian Ancheta

Hva er TILT Grow?

TILT Grow er et talentutviklingsprogram støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge. Programmet går over seks år og tilbyr hvert år fire til seks profesjonelle dansekunstnere å delta.

I 2022 går TILT Grow av stabelen for femte gang og har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer dansekunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden. Deltakerne i programmet følges også opp av en mentor gjennom hele prosjektperioden. Programdeltakerne skal oppleve hvordan profesjonelle dansere skaper, utøver og reflekterer over eget kunstnerisk arbeid.

Prosjektet gjennomføres i ulike regioner og strekker seg over ett år i hver region. Det gjennomføres i samarbeid med Dansens Hus som nasjonal arena for dans. Prosjektet administreres og organiseres av Panta Rei Danseteater og er en del av det nasjonale TILT-prosjektet som gjennomføres årlig.

Ian yves ancheta tilt grow 2022 (23)
Foto: Neil Nisbet/Article19 Danser: Ian Ancheta
Full størrelse
FOTO NEIL NISBET/ARTICLE19

SOLOER TILT GROW 2022

2022

Som en del av TILT Grow 2022 har deltagerne i talentprogrammet laget hver sin solo i samarbeid med seks nasjonalt anerkjente koreografer.

Les mer