TILT Grow 2019

2019 — PROSJEKTER

I 2019 gikk talentprogrammet TILT Grow av stabelen for andre gang.

Ensom37 2
Foto: Lise Skjæraasen

Programmet har i år fokus på Innlandet og er et samarbeid mellom Panta Rei Danseteater, Teater Innlandet og Dansens Hus Oslo.

Hva er TILT Grow?

TILT Grow er et talentutviklingsprogram støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge. Programmet går over seks år og tilbyr hvert år fire til seks profesjonelle dansekunstnere å delta. I 2019 skal programmet ha fokus på region Innlandet.

I 2019 gikk TILT Grow av stabelen for andre gang og har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer dansekunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden. Deltakerne i programmet følges også opp av en mentor gjennom hele prosjektperioden. Programdeltakerne skal oppleve hvordan profesjonelle dansere skaper, utøver og reflekterer over eget kunstnerisk arbeid.

Prosjektet gjennomføres i ulike regioner og strekker seg over ett år i hver region. Det gjennomføres i samarbeid med Dansens Hus som nasjonal arena for dans. Prosjektet administreres og organiseres av Panta Rei Danseteater og er en del av det nasjonale TILT-prosjektet som gjennomføres årlig.

Ensom37 2
Foto: Lise Skjæraasen
Full størrelse
Foto: Lise Skjæraasen

SEMINAR 6

2019

Den 28. november var det klart for det sjette og siste seminaret i rekken under TILT Grow 2019. Temaet var; Søknadsskriving og kulturpolitikk!

Les mer

Foto: Trine Sirnes

SEMINAR 5

2019

Temaet for seminar 5 under TILT Grow 2019 var: Kunst, selvledelse og endringsledelse – hvordan lede seg selv og hvordan takle endring som kunstner?

Les mer

Foto: Trine Sirnes

SEMINAR 4

2019

Seminar 4 under TILT Grow 2019 hadde temaet; Kommunikasjon som dansekunstner, og fant sted på Teater Innlandet 3.mai.

Les mer

Foto: Tale Hendnes

SEMINAR 3

2019

Seminar 3 under TILT Grow 2019 fant sted på Dansens Hus den 28.mars. Tema var: Dansekunstnerens mental helse.

Les mer

Foto: Trine Sirnes

SEMINAR 2

2019

Seminar 2 under TILT Grow gikk av stabelen på Teater Innlandet den 1.februar. Les mer her!

Les mer

Foto: Tale Hendnes

AUDITION OG SEMINAR 1

2019

Den 14. januar holdt vi audition for TILT Grow 2019. Her ble deltakerne til talentprogrammet i 2019 valgt ut!

Les mer