TILT Grow 2021

2021 — PROSJEKTER

Talentprogrammet TILT Grow arrangeres for fjerde gang.

August 20 photos (631)
Foto: Neil Nisbet/Article19 Danser: Lou Ditaranto

I 2021 gikk TILT Grow av stabelen for fjerde gang. Programmet hadde fokus på Viken-regionen ( Gjerdrum, Frogn og Asker) og bydel Gamle Oslo.

Om TILT Grow:

TILT Grow er et seks-årig talentprogram som skal fremme dansefaglige prestasjoner samt gi en ny generasjon dansekunstnere de verktøyene de trenger for et langsiktig liv i feltet. Programmet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge.

Programmet går over seks år og tilbyr hvert år fire til seks profesjonelle dansekunstnere å delta. Det arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer dansekunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden. Deltakerne i programmet følges også opp av en mentor gjennom hele prosjektperioden. Programdeltakerne skal oppleve hvordan profesjonelle dansere skaper, utøver og reflekterer over eget kunstnerisk arbeid.

Prosjektet gjennomføres i ulike regioner og strekker seg over ett år i hver region. Det gjennomføres i samarbeid med Dansens Hus som nasjonal arena for dans. Prosjektet administreres og organiseres av Panta Rei Danseteater og er en del av det nasjonale TILT-prosjektet som gjennomføres årlig.

August 20 photos (631)
Foto: Neil Nisbet/Article19 Danser: Lou Ditaranto
Full størrelse
Sisu5488
Foto: Neil Nisbet/Article19
Full størrelse
August 20 photos (71)
Foto: Neil Nisbet/Article19
Full størrelse
August 20 photos (1207)
Foto: Neil Nisbet/Article19
Full størrelse
August 20 photos (1363)
Foto: Neil Nisbet/Article19
Full størrelse
August 20 photos (1850)
Foto: Neil Nisbet/Article19
Full størrelse
August 20 photos (1071)
Foto: Neil Nisbet/Article19
Full størrelse
August 20 photos (1926)
Foto: Neil Nisbet/Article19
Full størrelse