Tilt Grow 2024

2024 — PROSJEKTER

I 2024 går talentprogrammet TILT Grow av stabelen for syvende gang. Programmet er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB, og gjennomføres i samarbeid med Dansens Hus.

May 28 fredrikstad (1577) edit
Foto: Neil Nisbet/Article19 Danser: Torill Kolsrud

TILT Grow er en av PRDs hovedsatsninger og skal fremme fremragende prestasjoner i danseteater/samtidsdans, samt gjøre deltakerne mer levedyktige i et felt som stadig er i endring. Danserne vil bli valgt ut til å delta i et ettårig talentprogram. Programmet skal produsere ett eller flere verk for og med talentene i programmet. Forestillingene skal følge det store breddeprosjektet TILT på turné til vertskommuner, byer, kulturhus og scener i den regionen hvor prosjektet gjennomføres.

Danser Aurora Itland fra Tilt Grow 2023 forteller om sin personlige opplevelse av å jobbe med prosjektet.

Deltakerne vil planlegge og gjennomføre breddeprosjekter som del av programmet og gjennom det tilegne seg kompetanse innenfor prosjektledelse. Programmet inneholder en mentorordning, samt flere samlinger/seminarer hvor deltakerne møter kunstnere og andre relevante fagpersoner som har lykkes innenfor sitt fag.

“I år skreddersyr vi TILT for Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, med en kunstnerisk ambisjon om å skape spennende dansekunst sammen med eksepsjonelle utøvere og et knippe koreografer som vi beundrer og tror vil utfordre og gi inspirasjon til deltakerne i programmet TILT Grow”, sier kunstnerisk leder i Panta Rei Danseteater, Anne Ekenes.

Danser Sindre Eriksson Vik fra Tilt Grow 2023 forteller om sine personlige erfaringer fra arbeidet med prosjektet.

Gjennomføring

Seminarrekken vil hovedsakelig gjennomføres våren 2024, samt noe om høsten. Tidspunkt for mentormøtene avtales mellom talent og mentor. Prøveperiode vil gå over to uker med et mål om å skape en solo på 5 minutter. Prøveperiode skal gjennomføres i mai/juni. Turné og gjennomføring av breddeprosjekter i TILT vil gå over inntil 4 uker i august og september 2024.

Honorering

For danserne som plukkes ut til talentprogrammet i 2024 vil produksjon av solo, prosjektledelse og turné under TILT Grow være honorert. Seminarene, opplæring og mentormøtene er gratis. Reise og overnatting i forbindelse med produksjonsuker i Oslo dekkes ikke. Du bør helst ha ditt virke på Østlandet. Reise dekkes for deltakelse på seminarer etter skjønnsmessig vurdering (etter hvor deltakerne kommer fra og hvor langt dette er fra seminar-stedet).

May 28 fredrikstad (1577) edit
Foto: Neil Nisbet/Article19 Danser: Torill Kolsrud
Full størrelse
Video plate
foto: Neil Nisbet/Article19 danser: Aurora Itland
Full størrelse