Photos

Tilt 2015-2026

TILT er vårt innholdsrike breddeprosjekt som startet i 2015. TILT har som ambisjon å få hele bydelen eller bygda til å danse- eller oppleve dans der de bor.

Tilt Grow 2018-2026

TILT Grow er en av PRDs hovedsatsninger og skal fremme fremragende prestasjoner i danseteater/samtidsdans, samt gjøre deltakerne mer levedyktige i et felt som stadig er i endring. Danserne vil bli valgt ut til å delta i et ettårig talentprogram.

Oslofjorden Danser

Ved å iscenesette velkjente steder på nye måter, er ambisjonen å øke interessen for dansekunst og å fremme Oslofjordens fantastiske natur.