Tilt Grow 2018-2026

TILT Grow er en av PRDs hovedsatsninger og skal fremme fremragende prestasjoner i danseteater/samtidsdans, samt gjøre deltakerne mer levedyktige i et felt som stadig er i endring. Danserne vil bli valgt ut til å delta i et ettårig talentprogram.