MuDa Afrika 2013 - 2024

2015-2021 — PROSJEKTER

Panta Rei Danseteater har sammen med Danse og Teatersentrum, og støtte fra Utenriksdepartementet ved den norske ambassaden i Dar es Salaam, bidratt i utviklingen av MUDA Africa i Tanzania

Foto: Thomas A. Strømsnes
Foto: Thomas A. Strømsnes

I 2011 turnerte Panta Rei Danseteater (PRD) Tanzania og dansefestivalen Visa2Dance med forestillingen WeFiction & Private Rite. Festivalen presenterte både nasjonale og internasjonale gjestespill i tillegg til verksteder og seminarer. Ledelsen til Visa2Dance ønsket å ha et enda større fokus på dansens utvikling i Tanzania. De utviklet ideen om MuDa Africa, en 3-årig høgskole for dans.

Panta Rei Danseteater inviterte Danse- og teatersentrum (DTS) som Norges nasjonale interesseorganisasjon for norsk scenekunst i utlandet til Tanzania i 2012 da kompaniet igjen gjestet festivalen. Denne gangen viste Panta Rei I wish her well.

PRD, DTS og MuDa ønsket å gå i dialog med Den Norske ambassaden i Dar es Salaam om støtte til å utvikle MuDa. Fra 2013 har festivalen hatt driftsstøtte fra Norge og ambassaden. Panta Rei Danseteater var i de første tre årene ansvarlig for den faglige utviklingen sammen med MuDa´s ledelse. Fra 2016 har skolen selv ledet utviklingen og holdt i den daglige driften. Panta Rei Danseteater fortsetter å samarbeide med MuDa om utviklingen av praktisk pedagogisk utdanning for danserne ved skolen og skal i 2023 og 2024 utvikle et utviklingsprogram for koreografer.

MuDa har svært gode resultater med over 90% av studentmassen i arbeid innen dansefeltet etter endt utdanning. Panta Rei er stolt over etableringen, progresjonen og fortsatt utvikling ved MuDa. Vi gleder oss allerede til 2023!

Under er skolens presentasjon av seg selv:
MuDa Africa is a non-profit organization which gives professional training in the field of dance to Tanzanian youth. MuDa, short for Music and Dance, means “time” in Swahili. Time alludes to movement, rhythm and space but also to a modern urban Africa integrated with traditional knowledge and wisdom. MUDA represent the present, with firm roots in the past, defining our vision of the future.
At Muda Africa Dance, we believe that contemporary dance cultivates the individual and collective spirit of creativity, trust, cooperation, discipline and openness to change. These fundamental values and skills will help the youth of Tanzania become agents of positive change in the society.
Panta Rei Danseteater together with Performing Arts Hub Norway, and the support of the Ministry of Foreign Affairs at the Norwegian Embassy in Dar es Salaam, has contributed in the development of MUDA Africa Dance in Tanzania.

Foto: Thomas A. Strømsnes
Foto: Thomas A. Strømsnes
Full størrelse
Foto: Thomas A. Strømsnes
Foto: Thomas A. Strømsnes
Full størrelse
Foto: Thomas A. Strømsnes
Foto: Thomas A. Strømsnes
Full størrelse
Foto: Thomas A. Strømsnes
Foto: Thomas A. Strømsnes
Full størrelse
Foto: Thomas A. Strømsnes
Foto: Thomas A. Strømsnes
Full størrelse
Foto: Thomas A. Strømsnes
Foto: Thomas A. Strømsnes
Full størrelse