LULLABY

2015 — FORESTILLINGER

Lullaby er en energisk danseforestilling med tre mannlige utøvere på scenen. Her møter rå maskulinitet vuggesanger i en sjelden kombinasjon. Danserne er akkompagnert av levende musikk på scenen.

Img 8983
Foto: Trine Sirnes

Lullaby er en todelt forestilling som diskuterer maskulinintet.

How I wished during those sleepless hours that I belonged to a different nation,
or better still, to none at all.
Is constant movement the solution?
Between night and day, is there still a lullaby that can comfort me?

How I wished during those sleepless hours that I woke up from a bad dream.
Is constant laughter the solution?
Between night and day, is there a moment of relief we still can find comfort in?

Del en tar tak i relasjonen mellom tre menn, råheten og noen ganger det brutale i samhandlingen dem imellom. Med fokus på det ubehagelige i relasjonsbyggingen ønsker Lullaby, del en, å invitere til diskusjoner rundt maskulinitet, konflikt og brutalitet. Del 2 har en mer humoristisk vinkling på maskulinitet og latterliggjør stereotypier knyttet til det å være mann. Lullaby åpner opp for refleksjon rundt det å være mann samtidig som den er fysisk krevende og underholdende.

Østfold kulturutvikling har co-produsert forestillingen Lullaby med Panta Rei Danseteater.

Premieren var under NonStop festivalen i 2015.

Img 8746 kopi
Foto: Trine Sirnes

Anmeldelser

Hong Kong Dance Magazine review-

Unge Stemmer, Scenekunstbruket

Timeout, Melbourne

Sitater

“Rising to the occasion, Panta Rei Danseteater’s dance production” Lullaby” uses various elements of art and theatre to take its audience on an emotional journey. Challenging us all to think critically and playfully about the world we live in.”,
- HK Dance Magazine, Hongkong.

“The skills of both dancers and musicians in Lullaby are excellent, and the tacit understanding is extraordinary. The three dancers’ movements are particularly clean and extremely energetic.”
- Art Map, Hongkong.

“Startlingly sincere, they really immersed themselves in the performance, and were captivating to watch.”
- Fi Read, Journalist Community Spirit, Cornwall, UK.

“… Panta Rei, go right to the heart (again) of pressing social and personal issues with an honesty which is startling.”
Tim Smithies, 17th October 2015 Carn to Cove

“En av de beste produksjonene PRD har laget”
Kjell Moberg, Teatersjef Scenekunst Østfold.

“En danseforestilling utenom det vanlige! Fortellingen viste oss et innblikk i tre menns liv… hvor kampene oppstår av små misforståelser. Etter mange inntrykk fra forestillingen fikk jeg en god følelse når jeg gikk hjem, derfor anbefaler jeg alle som har mulighet til se stykket, gjør det!”
- Emmeli Heieren Hedvald, Unge Stemmer.

Img 8983
Foto: Trine Sirnes
Full størrelse
Img 8987
Foto: Trine Sirnes
Full størrelse
Img 8724 kopi
Foto: Trine Sirnes
Full størrelse
Img 9022
Foto: Trine Sirnes
Full størrelse
Img 8907
Foto: Trine Sirnes
Full størrelse
Img 8746 kopi
Foto: Trine Sirnes
Full størrelse