Tre åpne seminarer

25.02.2022
Tre av vårens TILT-seminarer er åpne for alle dansekunstnere over hele landet – og du er velkommen til å bli med!
FOTO: SIMEN DIESERUD THORNQUIST
FOTO: SIMEN DIESERUD THORNQUIST

Panta Rei Danseteater og Dansens Hus inviterer til åpne seminarer for alle dansekunstnere.

– Seminarene gir meg oversikt og klarhet i hvordan jeg skal manøvrere min frilanshverdag, sier TILT Grow-talent Karianne Andreassen.

Panta Rei Danseteaters talentprogram TILT Grow har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre en ny generasjon dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. Som en del av programmet arrangerer Panta Rei og Dansens Hus en rekke seminarer, foredrag og samtaler som tar tak i de aspektene det legges mindre vekt på i kunstneres utdanningsforløp.

TILT Share-seminarene inviterer en rekke aktører med førstehånds erfaringer fra et bredt spekter av aktører fra kulturlivet. Tre av vårens seminarer er åpne for alle dansekunstnere over hele landet – og du er velkommen til å bli med!

– For meg ble seminarene i TILT Grow det penalet med alt stæsjet man trenger til en fruktbar og bærekraftig karriere i kulturbransjen. Seminarene gav meg oversikt og klarhet i hvordan jeg skulle manøvrere min frilanshverdag, sier tidligere TILT Grow-talent Karianne Andreassen.

– Jeg likte særlig godt hvordan vi fikk bruke kunnskapen fra seminarene i praksis gjennom ulike TILT-prosjekter i løpet av året. Jeg tror at når man lærer gjennom å gjøre, så fester informasjonen seg i hele kroppen, så denne kombinasjonen av teori og praksis var veldig nyttig for meg, sier hun.

TILT Grow-talent Marianne Haugli trekker frem viktigheten av å bli kjent med en rekke andre talenter og dansekunstnere som deler erfaringer fra konkrete prosjekter med hverandre.

– Foredragsholderne lar oss ta del i samtalen underveis, og investerer virkelig i å åpne opp for at vi skal tørre å dele og dermed også komme videre i våre indre prosesser som mennesker så vel som dansekunstnere, sier hun.

Haugli mener at seminarene er et helt uvurderlig tilbud i post-pandemien.

– Det er kritisk viktig for alle dansekunstnere å stadig fokusere og pleie disse indre drivkreftene i seg gjennom hvis man skal ha et langt liv innen dansekunst, sier hun, og utdyper:

– Jeg har gått hjem etter hvert seminar med stort overskudd og ny energi som går inn i arbeidet mitt. Jeg gleder meg til å møte alle talenter og foredragsholdere til nye runder – det er en så positiv vibe rundt alle i Panta Rei og talentene, og jeg tror og kjenner at alle føler de er en del av noe helt spesielt, sier hun.

Vårens seminarer

28.mars: Dans og funksjonsvariasjon

Hvordan kan scenekunstfeltet bidra til en mer inkluderende dansescene?
I samarbeid med CODA – Oslo International Dance Festival fokuserer dette seminaret på reisen mot en mer inkluderende dansescene. Seminaret ønsker å underbygge det nasjonale behovet for en bredere diskusjon rundt spørsmålet «Hvem er scenen til for?».
Fokuset er å utfordre forutinntatte ideer om hvilke kropper og identiteter som tilhører scenen. Vi inviterer forskere, dansere og koreografer inn i diskusjonen om eksisterende strukturer og fremtidige muligheter, moderert av daglig leder i CODA, Stine Nilsen.

28.april: Dans og kommunikasjon

Kan publikumsopplevelsen danne utgangspunkt for nye kunstneriske prosesser og kommunikasjonsstrategier i feltet? Gjennom Lisa Baxters arbeid skal vi se på hvordan vi kommuniserer og forholder oss til publikum. Baxter har lang fartstid i kunst og kulturfeltet, og er kjent for å samarbeide med tverrfaglige team og bryte opp siloer for å rette fokuset mot kunst- og kulturopplevelsen. Hun er opptatt av at kunstneren kan se på seg selv som “den kreative produsenten av publikumsopplevelsen”, noe som ifølge henne er engasjerende og styrkende for alle involverte. Panta Rei vil sammen med Baxter og publikum diskutere konkrete prosjekter for å sette i gang samtaler om kunstneriske prosesser og forholdet til publikum.

27.mai: Dansekunst i det offentlige rom

Hva er dansens rolle i det offentlige rom?
I juni har Panta Rei Danseteater og talentprogrammet TILT Grow premiere på Oslofjorden danser 2022, en serie vandreforestillinger langs naturskjønne områder i og rundt Oslo. Hvordan kan et prosjekt som dette underbygge dansens relevans? Kan kunst i det offentlige rom spille en viktig rolle i et post-pandemisk Norge?
I seminaret Dansekunst i det offentlige rom vil nasjonale og internasjonale kunstnere dele erfaringer fra sin kunstneriske praksis. Seminaret vil ta utgangspunkt i konkrete eksempler og engasjere deltakerne i samtaler som er relevante for dagens dansescene.

Mer informasjon om bidragsytere og praktiske detaljer finner du på Panta Rei Danseteaters nettside nærmere datoen for seminaret.

Ønsker du å delta på noen av de åpne seminarene? Send en mail til silje@pantareidanseteater.com.

PS! Bindende påmelding og begrenset antall plasser. Førstemann til mølla!