TILT Grow webinar: Prosjektleder

15.02.2021

Panta Rei Danseteater og Dansens Hus inviterer til webinar 9. mars!

Foto: Ôrtenheim Photography
Foto: Ôrtenheim Photography

I samarbeid med Dansens Hus inviterer vi til webinar 9. mars!

Har du en idé til en forestilling?

Hvordan starter man opp og oversetter ideen til virkelighet? Hvordan kan man samarbeide smidig, organisk og effektivt – til det beste for kunstverket og til det beste for hele teamet?

Prosjektleder ved Dansens Hus Kirre Arneberg loser oss gjennom tre timer der vi berører flere temaer knyttet til en danseproduksjon.

Kirre gir nødvendige tips om planleggingen av et prosjekt/produksjon, hvordan innlemme samarbeidspartnere (kunstneriske bidragsytere, institusjoner, co-produsenter) og hvilke kjerneoppgaver som hører til de ulike fasene i et prosjekt.

SEMINARREKKE:

I 2021 går TILT Grow av stabelen for fjerde gang og har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer kunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden.