TILT Grow Seminar: Mestring og selvledelse i en psykisk krevende hverdag

13.01.2022

Bli med på årets første TILT Grow seminar: Mestring og selvledelse i en psykisk krevende hverdag.

Foto: Neil Nisbet/Article19
Foto: Neil Nisbet/Article19

Med foredrag og samtaler, ønsker vi å ta tak i de krevende aspektene ved det å være (danse)kunstner:

  • Hvilke situasjoner opplever jeg som psykisk krevende i mitt arbeid som kunstner?
  • Hvordan ser en psykisk krevende dag ut og hvordan møter jeg den?
  • Hvordan leder jeg meg selv i oppgang- og nedgang?
  • Hvordan håndterer jeg å arbeide mye alene?
  • Hva driver meg i mitt arbeid som kunstner?

Seminaret holdes av Agnes Bohne, psykolog og scenekunstner og Donatella De Paoli, Ass. Prof. Handelshøyskolen BI.

Foto: Neil Nisbet/ Article19
Foto: Neil Nisbet/ Article19

SEMINARREKKE:

I 2022 går TILT Grow av stabelen for femte gang og har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer (danse)kunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden.
TILT Grow er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.

PANEL:

Donatella De Paoli, Ass. Prof. Handelshøyskolen BI
Donatella De Paoli har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole i Bergen og er tilknyttet Institutt for Ledelse og organisasjon på BI. Hun introduserte kunst- og kulturledelse og kreative næringsperspektiv på BI tidlig på 2000-tallet. Det har resultert i opprettelsen av et bachelorstudium, samt flere andre studier som for eksempel Produksjonslederprogrammet for film, TV og scenekunst. De Paoli har skrevet bøker og forskningsartikler om temaene kulturledelse, kultur og næringsliv, kunst i ledelse, samt estetiske perspektiver på organisasjoner. Hun er nå opptatt av koblingen mellom ledelse, digitalisering, kunst og estetikk.

Bildedonatellabest

Agnes Bohne, Psykolog
Agnes er utdannet psykolog ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun nå er stipendiat i klinisk psykologi og leverer sin avhandling høsten 2022. Hun jobber også som psykolog ved BUP Tromsø, med en særlig interesse for vold, traumer og spiseforstyrrelser, samt feedback-orientert behandling og deliberate practice. Ved siden av sitt virke som psykolog er Agnes en erfaren improvisasjonsskuespiller i Gratis øl Teatersportlag og Billig Brus – improvisasjonsteater for barn, som har spilt regelmessige forestillinger i Tromsø siden 2007 og turnert ellers i Nord-Norge.

Thumbnail dsc01792