Panta Rei Danseteater, Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen setter dans på dagsordenen

22.02.2022

Vi lanserer stor intervjuserie for å synliggjøre dansekunsten i offentligheten og få frem flere engasjerte stemmer.

Foto: Lise Skjæraasen. 
Grafisk: Hedda Gray Lægreid
Foto: Lise Skjæraasen. Grafisk: Hedda Gray Lægreid

Med intervjuserien «Vi må snakke om dans» inviterer Panta Rei Danseteater, Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen til dialog om hvordan vi kan sikre vitale og bærekraftige vilkår for dansen i årene fremover.

Februar 2022 lanserte Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen rapporten “Dansekunstneres økonomi og arbeidsvilkår under koronapandemien 2020” som blant annet bekrefter de svært negative konsekvensene pandemien har hatt for dansekunstnere og dansekunsten.

Rapporten slår fast at hele 40 prosent har vurdert å slutte som dansekunstnere eller allerede har gjort det som følge av pandemien. De bekmørke tallene bekymrer hele feltet. Forbundsleder i Norske Dansekunstnere, Kristine Karåla Øren, er bekymret for rekrutteringen slik den økonomiske realiteten er nå.

– Rapporten understøtter vår kunnskap og kjennskap til dansekunstfeltet. Kort oppsummert kan man si at dansekunstfeltet var svært underfinansiert og underinstitusjonalisert lenge før pandemien inntraff. Dette bidrar helt klart til en uforutsigbar og utrygg økonomisk og arbeidslivsmessig virkelighet for dansekunstnere, sier Karåla Øren.

Panta Rei, Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen ønsker nå å sette dans på dagsorden, og lanserer intervjuserien «Vi må snakke om dans» («Let’s talk dance») – hvor vi har som mål at dansens rolle og viktige samfunnsoppdrag snakkes høyt og offentlig om.

– Vi i Panta Rei er glade og stolte over å kunne gå sammen med Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen om et initiativ som inviterer et mangfold av norske dansekunstnere og sentrale institusjoner til å tenke høyt og lavt, kritisk og konstruktivt om feltet som betyr mye for oss alle, sier daglig- og kunstnerisk leder i Panta Rei Danseteater Anne Holck Ekenes.

Foto: Tale Hendnes
Foto: Tale Hendnes

Synliggjøre dansekunsten i offentligheten

Vi er alle opptatt av å bygge broer innad i dansefeltet. Å oppfordre til, og legge til rette for, felles og samlende initiativ ligger i Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonens mandat, og er noe Panta Rei har 21 års erfaring med gjennom kunstneriske prosjekter.

Vi ønsker med dette å samle et mangfoldig dansefelt om et felles initiativ som kan bidra til å løfte blikket og kjempe for noe som er større enn oss selv.

Med intervjuserien «Vi må snakke om dans» («Let’s talk dance») håper vi å få i gang en konstruktiv og høylytt samtale, samle feltet og legge til rette for et felleskap i en utfordrende tid. Her er det stort rom for å være enig og uenig – vi ønsker alle innspill velkomne. Vi har allerede intervjuet et knippe aktører og håper serien inspirerer flere til å stille med sine tanker.

Følg Panta Rei Danseteater, Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen på Instagram i tiden fremover, bli med i diskusjonen, og husk å bruke taggen #vimåsnakkeomdans #let’stalkdance.

Målet er å synliggjøre dansekunsten i offentligheten og få frem flere engasjerte stemmer.

– Vi må alle snakke om dansen. Det er nødvendig å diskutere, være tilstede, mene og heie frem en kunstform Norge ikke har råd til å miste, sier Ekenes.

Vi må ikke glemme helheten

Intervjuserien vil følges opp med dialog, møter og relevante arrangementer hvor dansekunstfeltet sammen kan bidra til å bygge dansen. Initiativene har som mål å ivareta bredden og helheten som allerede er tilstede, og samtidig sikre bedre vilkår for morgendagens dansekunstnere.

– Kunstnerisk virke, talentsatsning, prosjekter med det ikke-profesjonelle sjiktet samt arenautvikling må sees i sammenheng med hverandre, sier Ekenes, og legger til:

– Vi mener at det for ofte blir satset på ett av disse områdene av gangen og dermed mister vi den helheten som kan sikre både bærekraft og relevans.

Hva trenger dansekunsten for å være bedre rustet i fremtiden? Hvordan kan broer bygges på tvers av feltet og generere samarbeid fremfor konkurranse? Hvordan kan det sikres at erfarne og visjonære dansekunstnere ikke slutter å gjøre det de skal gjøre, nemlig å skape og formidle dansekunst? Hvordan kan unge, sårbare dansekunstnere bli mer levedyktige i et felt som stadig er i endring? Hvordan ser dansen ut om 10 år? Og hvordan kan dansekunsten få større plass og synlighet i offentligheten?

Dette er blant de mange spørsmålene vi stiller i intervjuserien «Vi må snakke om dans» («Let’s talk dance»).

Ønsker du å bidra med ideer, tanker eller innspill? Har du tips til intervjuobjekter? Send oss en PM, eller ta kontakt med ansvarlig redaktør for prosjektet, Johanna Holt Kleive – johanna@pantareidanseteater.com.

Følg gjerne Panta Rei Danseteater, Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen på Instagram i tiden fremover, bli med i diskusjonen, og husk å bruke taggen #vimåsnakkeomdans #letstalkdance.