Danser maren og tilfeldig publikum på grønlands torg, aug.22. foto neil nisbet article 19 (2)