Visuell kunst Frogn Kommune

2021 — PROSJEKTER

Lokalt prosjekt om marin forsøpling i Oslofjorden.

Img 6523

Plast i havet har vært et problem som mange har kjent til i mange år, og er en av de største miljøutfordringene vi står overfor. Av de 15 tonn søppel som havner i havet hvert minutt, kommer trolig 80% av dette fra land. Havner det på bakken, havner det i havet – fraktet dit med vinden, elver og bekker. Det som ikke synker, flyter i land og gjør kystlinjen enkelte steder til en stor søppelplass!

Pippip Ferner har de siste ti årene involvert seg i plastproblematikken, og plukker daglig plast langs strender og langs vei. Hun bruker dette i kunsten sin – visualiserer plastproblematikken med estetiske virkemidler – gjerne kombinert med humor. Enten det er store eller små plastinstallasjoner, antrekk i funnet plast, veggtepper av fiskerirelatert søppel, store tegninger av marine anatomiske fabuleringer – så koker det ned til én ting – sette fokus på marint mangfold.

Samarbeid med elevene i kulturskolen i Frogn kommune: Med referanser til marint mangfold har elevene på kulturskolen malt og tegnet på store lerret sammen. De må forholde seg til hverandres streker, bygge på den andres tegning, utnytte formatet og de ressursene de har til rådighet. En slags parallell til et lokalt økosystem der alle er avhengig av hverandre.

Bio:
Pippip Ferner bor og arbeider i Asker og jobber innenfor tegning, maling og skulptur med fokus på marint mangfold. Kunstutdannelsen har hun fra Edinburgh og New York og hun har hatt mange separatutstillinger rundt i Norge, og deltatt på flere utstillinger i USA.