ROADSCAPE

2016 — PROSJEKTER

Kunstinstallasjonen Roadscape, laget av kunstner Mie Dinesen, fulgte turneen av Promise of Departure.

Foto: Article19/Neil Nisbet
Foto: Article19/Neil Nisbet

Installasjonen er en campingvogn gjort om til et stort camera obscura. Publikum ble oppfordret til å skrive om seg selv med kritt på vognen, iscenesatt og tatt bilde av samt oppfordret til å gå inn i vognen for å se verden utenfor projisert oppined på den ene kortveggen av vognen.

Foto: Article19/Neil Nisbet
Foto: Article19/Neil Nisbet
Full størrelse
Foto: Article19/Neil Nisbet
Foto: Article19/Neil Nisbet
Full størrelse
Foto: Article19/Neil Nisbet
Foto: Article19/Neil Nisbet
Full størrelse