Scenekunst i offentlig rom (KHiO)

2015 — PROSJEKTER

I samarbeid med studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo og videreutdanningsstudiet Scenekunst i offentlig rom, hadde studentene en del av praksisen sin under TILT-arrangementer i Østfold.

Foto av Mie Dinesen "CITYSCAPE"
Foto: Mie Dinesen "CITYSCAPE"

Fra KHIO.no:

Målgruppe og innhold i studiet

Studiet Scenekunst i offentlig rom retter seg mot den «utvidede» forestillingen, et utvidet møte mellom kunstnere og publikum rundt et kunstnerisk konsept, en form for aktiv, deltakende og pedagogisk publikumsbygging. Scenekunst i offentlig rom er et prosjekt- og erfaringsbasert studie knyttet opp mot å utvikle scenekunstprosjekter. Studiet skal gi praktisk og teoretisk innsikt i å anvende scenekunst i en sammensatt og mangfoldig kunstarena, samt evne til å analysere og utforske scenekunstens møte med ulike kontekster og målgrupper.

Studentene:

Maria Ulvestad: BYEN

BYEN – En forestilling om tilhørighet der lokale utøvere deler sine historier i et kunstnerisk lys.

Koregrafi/konsept: Maria Ulvestad
Medvirkende: Innbyggere i Østfold

Mie Dinesen: CITYSCAPE

En performativ kunstinstallation som ut over å være et estetisk romlig verk i byen også er et enormt camera obscura som kan ta fysiske bilder. Installationen oppleves umiddelbart som et lite hus som reflekterer og speiler omgivelsene. Hvis man går inn døren og inn i installasjonen vil man oppleve live projeksjoner av byens liv utenfor på de indre veggene i installasjonen. På utvalgte tidspunkter vil Mie bruke installatsjonen som et enormt kamera og skape fysiske bilder som hun fremkaller direkte inne i installasjonen som ved disse hendelsene også vil fungere som et gammeldags mørkerom.

Idè, konsept og utføring: Mie Dinesen
Takk til: Thomas Olsen, Kroloftet, Scenekunst Østfold og Ski Bygg

Cecilie Sleppen Ålskog: UTEN VIRKNING. INGEN RETNING.

Konsekvens av sekvens.
Avtrykk. Uttrykk for inntrykk.
Sidene du skrev som ble til en bok.
Dråpene som ble til en elv.
Utsiden inni eller innsiden utenpå.
Etterpåklok eller klok i forkant.
Hvor er enden av regnbuen?

Ide, koreografi og dans: Cecilie Sleppen Ålskog
Koreografi og dans: Maria Ulvestad, Tony Tran og Åsa Hillingseter
Løyning.
Grafisk design: Mari Grafsrønningen

Foto av Mie Dinesen "CITYSCAPE"
Foto: Mie Dinesen "CITYSCAPE"
Full størrelse
Foto av Maria Ulvestad "BYEN"
Foto: Maria Ulvestad "BYEN"
Full størrelse
Plakat fra Cecilie Sleppen Ålskog "UTEN VIRKNING, INGEN RETNING"
Cecilie Sleppen Ålskog "UTEN VIRKNING, INGEN RETNING"
Full størrelse