Kulturkonfirmasjon i St. Croix-huset

2015 — PROSJEKTER

Kulturkonfirmasjon er et samarbeidsprosjekt mellom UKM, DKS og kulturskole som vil finne sted på St. Croix-huset hvert år. Panta Rei Danseteater og TILT var en av bidragsyterne med en danseworkshop i 2015.

Foto: Åshild B. van Nuys
Foto: Åshild B. van Nuys

Utgangspunktet for Kulturkonfirmasjonen er Nasjonal samarbeidsavtale mellom Norsk kulturskoleråd, Den kulturelle skolesekken(DKS), Ungdommens kulturmønstring (UKM) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS).

Begrepet Kulturkonfirmasjon skal markere en overgang der unge får hjelp til å bestyrke og bekrefte sin egen måte å ytre seg på gjennom kulturuttrykk. Ungdomstiden er preget av frigjøring fra foreldrene og identitetsbygging. De skal lære å stå på egne ben og ta selvstendige valg, og ytre seg ut fra seg selv.

SE VIDEO

Foto: Åshild B. van Nuys
Foto: Åshild B. van Nuys
Full størrelse
Foto: Åshild B. van Nuys
Foto: Åshild B. van Nuys
Full størrelse