Flere Farger

2015 — PROSJEKTER

Flere Farger er et multietnisk barne-og ungdomsprosjekt som oppstod i Bergen i 2004. I Sarpsborg har de hatt Flere Farger i to år, og mange av elevene har kommet til Norge som flykninger og innvandrere. De har også norske elever med i prosjektet, og sammen skaper de unge et møte mellom forskjellige historier og kulturer.

Foto: Maria Berntsen
Foto: Maria Berntsen

TILT er med som samarbeidspartner til Flere Farger i Sarpsborg kommune.

Gjennom utveksling av sanger og dansetradisjoner skapte de en storslagen forestilling på Sarpsborg Scene fredag 30. oktober 2015.

Det ble også avholdt et seminar før dette, med følgende program:

FLERE FARGER-SEMINAR

Tid: 04. oktober 2015.
Sted: Aktivitetshuset EPA
Fra Flere Farger: "Alle lærere og elever samles til en forholdsvis lang felles øvelse, der målet er at alle treffes og forestillingen syes sammen på slutten av dagen. Vi har tilgang på alle rom på kulturskolen og legger opp til å ta ut elever for å øve på solonummer, øve noe felles, gi felles beskjeder og for første gang får et inntrykk av hvordan forestillingen blir!

Foreldregruppa lager mat til oss og bidrar med voksenkontakt. Alt i alt er det en sosial sammenkomst der alle i Flere Farger får vært sammen og forhåpentligvis får en følelse av at vi alle er en eneste stor familie!"

Foto: Maria Berntsen
Foto: Maria Berntsen
Full størrelse