ANDRE PROSJEKTER 2015

2015 — PROSJEKTER
Foto: Trine Sirnes
Foto: Trine Sirnes

Helt TILTa – en danseworkshop

Danserne Robert og Julie fra Panta Rei Danseteater avholdt danseworkshops på forskjellige ungdomsklubber rundt omkring i Østfold høsten 2015.

KUNST OG KONFLIKT – seminar på Litteraturhuset, Fredrikstad i 2015

Vi lever i en tid hvor verdibegreper som dialog, menneskeverd, dannelse,
demokrati blir satt på prøve daglig.

I denne debatten ønsker vi å stille spørsmål ved kunstens rolle i en
slik tid. Konfliktområder utenfor Europa er i ferd med å bli en del av
vår hverdag, og flyktningestrømmen er større enn under andre
verdenskrig.

Kan en kunstopplevelse bidra til noe mer enn en pause fra virkeligheten?
Kan en danseforestilling endre våre holdninger?

DIALOGMØTE “Fylkeskompani for barn og unge i dans?”

Relevante parter møttes til et seminar i Mysen for å diskutere mulighetene for et ungdomskompani i Østfold. Dette skjedde samtidig dansecampen i Mysen.

LÆRERSEMINAR

Det ble avholdt et lærerseminar på Festiviteten i Mysen samme dag som dialogmøtet over.

AVSLUTNINGSDISCO

Det ble holdt et stort avslutningsdisco i midten av desember i Fredrikstad.

Foto: Trine Sirnes
Foto: Trine Sirnes
Full størrelse
Foto: Article19/Neil Nisbet
Foto: Article19/Neil Nisbet
Full størrelse