TILT Grow 2021

2021 — PROSJEKTER

Talentprogrammet TILT Grow arrangeres for fjerde gang.

Foto: Örtenheim Photography
Foto: Örtenheim Photography

Hva er TILT Grow?

TILT Grow er et talentutviklingsprogram støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge. Programmet går over seks år og tilbyr hvert år fire til seks profesjonelle dansekunstnere å delta. I 2021 skal programmet ha fokus på Viken-regionen ( Gjerdrum, Frogn og Asker) og bydel Gamle Oslo.

I 2021 går TILT Grow av stabelen for fjerde gang og har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer dansekunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden. Deltakerne i programmet følges også opp av en mentor gjennom hele prosjektperioden. Programdeltakerne skal oppleve hvordan profesjonelle dansere skaper, utøver og reflekterer over eget kunstnerisk arbeid.

Prosjektet gjennomføres i ulike regioner og strekker seg over ett år i hver region. Det gjennomføres i samarbeid med Dansens Hus som nasjonal arena for dans. Prosjektet administreres og organiseres av Panta Rei Danseteater og er en del av det nasjonale TILT-prosjektet som gjennomføres årlig.

Foto: Örtenheim Photography
Foto: Örtenheim Photography
Full størrelse

AKTUELT

PROSJEKTER