TILT Grow webinar 2

2020 — PROSJEKTER

Panta Rei Danseteater og Dansens Hus inviterte til webinar 8. mai med temaet Kommunikasjon av dansekunst.

Foto: Lise Skjæraasen
Foto: Lise Skjæraasen

Som selvstendig dansekunstner står man ofte alene om å jobbe med kommunikasjon av egne produksjoner og verk. Da kan det være nyttig å møte andre i samme situasjon for å diskutere utfordringene man står oppi.

  • Hvordan kan man bli mer synlig?
  • Hvordan bør man variere språket når man skal nå ulike målgrupper?
  • Hva skiller en søknadstekst fra promotering?
  • Hvordan klarer man å være tydelig i sin kommunikasjon?

På dette seminaret ga Dansens Hus og Panta Rei Danseteater innblikk i hvordan de arbeider med kommunikasjon av dans, med ekstra vekt på tekst, bilder og kommunikasjon i sosiale medier.

SEMINARREKKE: I 2020 går TILT Grow av stabelen for tredje gang og har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer kunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden.
TILT Grow er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.

Foto: Lise Skjæraasen
Foto: Lise Skjæraasen
Full størrelse