TILT Grow webinar 1

2020 — PROSJEKTER

Panta Rei Danseteater og Dansens Hus inviterte til webinar 28. april!

Foto: Lars Opstad
Foto: Lars Opstad

Har du en idé til en forestilling?
Hvordan starter man opp og oversetter ideen til virkelighet?
Hvordan kan man samarbeide smidig, organisk og effektivt – til det beste for kunstverket og til det beste for hele teamet?

Produsent ved Dansens Hus Kirre Arneberg loste oss gjennom en dag der vi berørte flere temaer knyttet til en danseproduksjon.

Kirre ga nødvendige tips om planleggingen av et prosjekt/produksjon, hvordan innlemme samarbeidspartnere (kunstneriske bidragsytere, institusjoner, co-produsenter) og hvilke kjerneoppgaver som hører til de ulike fasene i et prosjekt.
Reidar Richardsen ga oss innføring i teknisk rider og lysdesign.

SEMINARREKKE: I 2020 går TILT Grow av stabelen for tredje gang og har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer kunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden.
TILT Grow er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.

Foto: Lars Opstad
Foto: Lars Opstad
Full størrelse