FRIE FRASPARK

2005 - 2020 — PROSJEKTER

Frie Fraspark gir skoleelever et direkte møte med dans og profesjonelle dansekunstnere. Elevene deltar på verksteder i kreativ dans, de lager sine egne koreografier og deltar i forestillinger.

Fflu7u2337

Panta Rei Danseteater har et spesielt fokus på publikumsutvikling innen dansen. Det kunstneriske virket og publikumsutviklingsarbeidet skal gå hånd i hånd med et mål om økt kvalitet i begge ledd. Vi har et samlet begrep på dette arbeidet uavhengig av prosjekt/forestilling: den utvidede forestillingen.

Frie Fraspark er et unikt prosjekt som speiler denne målsettingen og i 2020 går Frie Fraspark inn i sitt femtende år. Gjennom prosjektet får elever i grunnskolen oppleve profesjonell dans og anledning til selv å få delta i koreografi, komposisjon, utforming og fremførelse. Frie Fraspark utvider på denne måten både elevenes opplevelse og forståelse av dans som kunstuttrykk.

Frie Fraspark presenterer både forestillinger og verksteder for barn og unge mellom 11 og 16 i Skedsmo kommune. Verkstedene er direkte linket opp mot forestillingene teknisk.
Verkstedsdeltagerne får oppgaver på lik linje med de oppgavene de profesjonelle utøverne fikk under prøveperioden for den profesjonelle forestillingen. Disse oppgavene er selvfølgelig tilrettelagt for aldersgruppen og det nivået som verkstedsdeltagerne er på. Resultatet er et eierforhold både til dansekunsten generelt og til Panta Rei Danseteater spesielt. Forestillingene blir vist i etterkant av verkstedene og gir således verkstedsdeltagerne flere “knagger” å henge den kunstneriske opplevelsen på og større glede av hver enkelt forestilling.

Hei, kunne du ikke vist oss den forestillingen med en gang? Den var jo mye bedre enn den dere viste oss først.

Dette spørsmålet kom fra en gutt på 15 som var elev ved en ungdomsskole vi samarbeidet med. Prosjektet hadde pågått i 4 uker. Resultatet ble flere korte koreografier med elever ved skolen. Disse ble vist sammen med PRDs forestillingen Invisible Dances. Gutten, som aldri hadde danset før, sto selv på scenen 10 minutter tidligere. Han hadde sett Invisible Dances både før og etter prosjektets slutt og nektet å tro at det var samme forestilling.

For oss er denne spontane reaksjonen et bevis på hvor viktig den utvidede forestillingen er, særlig i møte med barn og unge. Den utvidede forestillingen gir barn og unge flere referanser å feste publikumsopplevelsen til og dermed ofte større glede av forestillingene de ser.

Ved oppstart i 2005 var målsettingen å skape økt bevissthet rundt dansen i Skedsmo. Kommunen og PRD var enige om at et likeverdig fokus på forestillinger og verksteder var en god inngang. De øvrige kunstformene var også involvert i prosjektet det første året: scenografi, musikk, film og kostymedesign.
Arbeidet er tuftet på PRDs visjon for arbeidet med danseteatret og styrker vår interesse for feltet og troen på det arbeidet vi gjør. Kompaniet vokser fra år til år grunnet interessen i dette arbeidet og fordrer en våkenhet i forhold til organisering og arbeidsprosesser fra år til år.

Til nå har over 28.000 barn og unge deltatt i verksteder og sett forestillinger med PRD gjennom Frie Fraspark. Alle elever ved 6. og 9. trinn i Skedsmo kommune får dette tilbudet.

Elevene lager en koreografi under veiledning av kompaniet, hvor de selv står for det kreative arbeidet. Resultatet vises for medelevene i forbindelse med den profesjonelle forestillingen til PRD. Deltagerne i prosjektet trenger ingen forkunnskaper eller erfaring med dans. Prosjektet imøtekommer kravene i Kunnskapsløftet innenfor fagene musikk og kroppsøving.

Lærerseminar

Frie Fraspark inkluderer lærerseminar og kurs i kreativ dans for alle skolene i Skedsmo. Kursene følges opp av læremiddelpakker som kan tas i bruk av lærerne selv i etterkant av prosjektet.

Det er konseptene komponere, fremføre og reflektere som er utgangspunktet for alle verksteder og seminarer. Temaene for danseverkstedene er knyttet til PRDs profesjonelle forestilling.