FRIE FRASPARK

2005 - 2023 — PROSJEKTER

Frie Fraspark har gitt over 28.000 skoleelever et direkte møte med profesjonell dans gjennom å involvere dem i koreografi, komposisjon, utforming og fremførelse.

Fflu7u2337

Frie Fraspark ble initiert i 2005 med mål om å skape økt bevissthet rundt dansekunst i Skedsmo. I tidsrommet 2005-2023 får elever i grunnskolen oppleve profesjonell dans og anledning gjennom selv å få delta i koreografi, komposisjon, utforming og fremførelse. Alle elever ved 6. og 9. trinn i Skedsmo kommune får tilbudet.

Frie Fraspark presenterer både forestillinger og verksteder – og verkstedene er direkte linket opp mot forestillingene. Elevene får i oppgave å lage en koreografi under veiledning av kompaniet, hvor de selv står for det kreative arbeidet. Verkstedsdeltagerne får oppgaver på lik linje med de profesjonelle utøverne under prøveperioden, men er tilrettelagt for aldersgruppen samt nivået til den enkelte.

Resultatet blir presentert for medelevene i forbindelse med de profesjonelle forestillingene til PRD. Elevene får på denne måten et eierforhold både til dansekunsten generelt og til Panta Rei Danseteater spesielt.

Hei, kunne du ikke vist oss den forestillingen med en gang? Den var jo mye bedre enn den dere viste oss først.

Dette spørsmålet kom fra en 15 år gammel elev ved en ungdomsskole vi samarbeidet med. Prosjektet hadde pågått i 4 uker, og resultatet var flere korte koreografier med elever ved skolen. Disse ble vist sammen med PRDs forestillingen Invisible Dances. Gutten, som aldri hadde danset før, sto selv på scenen 10 minutter tidligere. Han hadde sett Invisible Dances både før og etter prosjektets slutt og nektet å tro at det var samme forestilling.

For oss er denne spontane reaksjonen et bevis på hvor viktig den utvidede forestillingen er, særlig i møte med barn og unge. Den utvidede forestillingen gir barn og unge flere referanser å feste publikumsopplevelsen til og dermed ofte større glede av forestillingene de ser.

På 15 år har over 28.000 barn og unge deltatt i verksteder og sett forestillinger med PRD gjennom Frie Fraspark. Frem til 2023 skal vi fortsette dette viktige arbeidet.

Lærerseminar

Frie Fraspark inkluderer lærerseminar og kurs i kreativ dans for alle skolene i Skedsmo. Kursene følges opp av læremiddelpakker som kan tas i bruk av lærerne selv i etterkant av prosjektet.

Det er konseptene komponere, fremføre og reflektere som er utgangspunktet for alle verksteder og seminarer. Temaene for danseverkstedene er knyttet til PRDs profesjonelle forestilling.

Deltagerne i prosjektet trenger ingen forkunnskaper eller erfaring med dans. Prosjektet imøtekommer kravene i Kunnskapsløftet innenfor fagene musikk og kroppsøving.