TILT Grow seminar: Søknadsskriving og kulturpolitikk

17.09.2021

Panta Rei Danseteater, Dansens Hus og Skuespiller- og Danseralliansen inviterer til seminar 8. oktober.

Lou Ditaranto, TILT Grow 2021. Foto: Neil Nisbet/ Article19
Lou Ditaranto, TILT Grow 2021. Foto: Neil Nisbet/ Article19

Panta Rei Danseteater, Dansens Hus og Skuespiller- og Danseralliansen inviterer til seminar 8. oktober. Seminaret ledes av Anne Ekenes, Hild Borchgrevink og Rudi Skotheim Jensen. Det er GRATIS og er spisset mot scenekunstnere som ønsker større innsikt i søknadsskriving, budsjettering og det kulturpolitiske landskapet som har tilrettelagt og tilrettelegger for de mulighetene for støtte og finansiering som er i Norge i dag.

Hva er det kulturpolitiske landskapet som utgangspunkt for finansieringsordninger av scenekunst i Norge i dag?

  • «Norske» prioriteringer
  • Ulike krav / ulike ordninger

Tips til å skrive en bedre søknad – vi kommer blant annet til å snakke om:

  • Hva gjør en søknad god eller dårlig?
  • Hva må være med?
  • Hva er en god prosjektbeskrivelse
  • Budsjett og finansieringsplan

Vi vil også snakke om prosjektplanlegging som utgangspunkt for gode søknader:

  • Fra idéfasen til gjennomføring
  • Hva krever de ulike fasene?
  • Tips til gode prosesser
  • Motivasjon og dokumentasjon

//SEMINARREKKE: I 2021 går TILT Grow av stabelen for fjerde gang og har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer dansekunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden.TILT Grow er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.

Les mer om hvem som bidrar på seminaret her:

Bilde 21.01.2018, 13 53 59

Rudi Skotheim Jensen (Skuespiller- og danseralliansen) er ansatt som fagkonsulent ved Skuespiller- og Danseralliansen og har bred erfaring og formalkompetanse fra både det kunstfaglige og det økonomisk- administrative feltet. Han er utdannet innen regi ved ESAC i Brussel, har en BA som skuespiller fra Akademi for Scenekunst, og en BA som Markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI.

Tidligere har Rudi sittet i Fagutvalget for tilskuddsordningen SPENN, Fagligråd DKS Viken, i Kunstnerisk råd ved Østfold kulturutvikling og i har i dag en redaksjonsplass til det Japanske foredragskonseptet Pecha Kutcha. I flere år var han aktiv som skapende scenekunstner med base i Brussel. Ved avviklingsåret 2013, hadde han presentert verk ved blant annet Theatre Works i Singapore, KwaiTsing Theatre i Hong Kong, Ignite Dance festival i India, Kinitiras dancestudios i Athen, 21st Century Museum of Contemporary Art i Japan, Dansens Hus i København, Oslo og Stockholm, m.m.

Hild

Hild Borchgrevink er musikkritiker og skribent ved siden av egen kunstnerisk praksis. Hun har lang erfaring med prosjektutvikling og produksjon innenfor ny musikk og holder et årlig kurs i prosjektutvikling og søknadsskriving ved Universitetet i Bergen. Fra 2012-2017 var hun redaktør for nettidsskriftet Scenekunst.no. Hun har en MFA i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo, en MA i musikkvitenskap og utdanning i skapende skriving fra bl.a. Skrivekunstakademiet i Hordaland.
www.hildborchgrevink.no

Foto: Tale Hendnes
Foto: Tale Hendnes

Anne Ekenes (Panta Rei Danseteater) er utdannet ved Laban Centre London med en MA i koreografi, dans for kamera og performance. Anne stiftet Panta Rei Danseteater (PRD) i 2000. Som PRD sin kunstneriske leder har hun ledet en rekke prosjekter og koreografert verk for både scene og eksperimentell film.