Seminar: Søknadsskriving og kulturpolitikk

11.10.2022

Dansens Hus, Oslo 2. november

Fotocred: Neil Nisbet
Foto: Neil Nisbet/Article19 Danser: Maren Grønstad

Panta Rei Danseteater og Dansens Hus inviterer til seminar på Dansens Hus 2. november 2022. Seminaret er GRATIS og SPISSET mot scenekunstnere som ønsker større innsikt i søknadsskriving og det kulturpolitiske landskapet som har tilrettelagt og tilrettelegger for de mulighetene for støtte og finansiering som er i Norge i dag:

o Demokrati og ytringsfrihet som bakgrunn for kulturens infrastruktur
o Dansekunstens økosystem, institusjoner og virkemiddelapparat
o Ulike innganger og muligheter
o Hvordan bør systemet utformes i fremtiden?
o Hvordan utvikle prosjekter?
o Hva er et godt prosjekt? Motivasjon
o Hvordan kan de ulike fasene i et prosjekt videreutvikle prosjektet?
o Tips til gode prosesser
o Dokumentasjon
o Hvordan skrive søknad?
o Hvordan beskrive og begrunne et prosjekt?
o Hvordan bygge opp en søknadstekst?
o Budsjett og finansieringsplan

PÅMELDING: julie@pantareidanseteater.com senest 26. oktober. PS! Bindende påmelding og begrenset antall plasser.
For å kunne gi konkret og matnyttig informasjon ber vi deg sende inn en ideskisse for et prosjekt du ønsker å søke om midler til. Maks 1 A4 side, men gjerne ikke mer enn ½ A4 side. Skissen sendes til julie@pantareidanseteater.com senest 31. oktober

SEMINARREKKE: I 2022 går TILT Grow av stabelen for femte gang og har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner, samt gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. I denne forbindelse arrangeres en rekke åpne seminarer for alle typer dansekunstnere, hvor viktige temaer belyses og dagsaktuelle saker settes på dagsorden.

TILT Grow er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB.