HAV-arrangement

06.03.2020

HAV er et kunst- og formidlingsprosjekt som skal skape møter mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur.

Hav arrangement

I mars bidro TILT med koreografi til Ås Kulturskoles juniorkompani som ble vist på kommunen sitt årlige HAV-arrangement. HAV er et kunst- og formidlingsprosjekt som legger til rette for at mennesker med ulik kulturbakgrunn kan bli bedre kjent med hverandre gjennom gode kulturopplevelser. AVs intensjon er å bli en sosial møteplass for kunst- og kulturopplevelser, kunnskapsformidling, dialog og forbrødring mellom ulike kulturer.

I år var temaet; hjem.

HAV er skapt i et samarbeid mellom Ås internasjonale kultursenter ved Kulturskolen i Ås, Ås kulturhus og initiativtaker Knut Werner Lindeberg Alsén. Under HAV-kvelden i mars samarbeider HAV med Ås videregående skole, Ås læringssenteret, Ås menighet, studenter ved NMBU, den greske organisasjonen Artifactory og privatpersoner. HAV mottar støtte fra Viken fylkeskommune.