Generasjonsmøte

10.09.2019

Å bygge bro mellom den yngre og eldre generasjonen, med dans som virkemiddel.

Foto: Lise Skjæraasen
Foto: Lise Skjæraasen

Ungdommer som går dans på Ringsaker kulturskole ble satt opp med en eldre person hver fra Tømmerli bo og aktivitetssenter. På første møte opptrådde ungdommen med dans for alle på senteret. Minda Marie Kalfoss og Frida Vorgaard viste også sin TILT solo. Deretter gikk noen av de eldre som det var avtalt med på forhånd og ungdommene sammen til et rom og satt å snakket, spiste is og drakk saft. Her var det mange fine samtaler og historier å dele. Tema ensomhet var et emne vi gikk litt inn på, men det var mange andre historier som også ville fortelles.

En uke senere møttes de igjen for å se danseforestillingen «En…som» sammen. Ungdommen dro opp til Tømmerli, tok med seg sin eldre til forestilling, så den sammen, og avsluttet kvelden med å dra opp til Tømmerli og si farvel der.

(Under begge av disse prosjektene har vi vært i kontakt med organisasjonen Vilmer. De fungerer som et mellomledd for instanser som ønsker besøk/underholdning og de som kan gi det. F.eks. et bo og aktivitetssenter og kulturskolen. De er med å dokumenterer møtene.)