"Et sted å feste blikket"

AKTUELT

“Et sted å feste blikket” er en kort kommentar til fremmedfrykt og sosial ekskludering,

Foto: Neil Nisbet / Article19
Foto: Neil Nisbet / Article19

Et prosjekt av, med og for unge kunst- og kulturutøvere i Ås. Studentene fra Kulturskolen i Ås var innstilt til å lage en utendørs forestilling med dans og billedkunst under TILT 2020. Omstendighetene satte dessverre en stopper for prosjektet. TILT Grow-danserne Live Skullerud og Hanne Svenning kastet seg rundt og bestemte seg for å lage en dansefilm med studentene og kunstnerne i stedet.

Gjennom “Et sted å feste blikket” ønsket vi å løfte frem unge utøvere og skape et trygt miljø hvor de unge danserne kunne få utforske arbeid med improvisasjon og sin egen skapende evne.

Danserne har ved hjelp av improvisatoriske oppgaver jobbet med å utforske hvordan de kan skape bevegelser ved å lage overganger i egen kropp. Vi har fokusert mye på hender – hender som symbol for handling og for menneskelighet – og på samspill; sistnevnte kanskje en av de viktigste forutsetningene for å skape en forandring og «overganger» i et samfunn. Filmen er en hyllest til både samspill og individ hvor vi ønsket å vise det unike i hver enkelt danser så vel som å fremme samspillet og det mellommenneskelige møtet.

Filmen er et samarbeid med Bakeriet i Ås og deres prosjekt «Overgangen», et prosjekt om inkludering, antirasisme, likestilling og barns rettigheter. Musikk er laget av studentene ved Musikklab fra Ås kulturskole.

“Et sted å feste blikket” er en kort kommentar til fremmedfrykt og sosial ekskludering filmet i og rundt kulturskolen, kun på en dag. Målet var å ha premiere på filmen på kulturskolens 50-årsdag, men filmen hadde istedet digital premiere 12.11.2020.

Filmen inneholder også Bakeriets visuelle kunst med musikk laget av studentene ved Musikklab fra Ås kulturskole.

Foto: Neil Nisbet / Article19
Foto: Neil Nisbet / Article19
Full størrelse