OPEN CALL DIGGFEST 2025

13.06.2024

DiGGfest inviterer dansekunstnere til å søke festivalens Open Call-ordning. Gjennom ordningen ønsker vi å tilrettelegge for at dansekunstnere med bosted i Norge skal kunne vise verk i offentlige rom under DiGGfest 24. og 25. mai 2025. Ordningen tilrettelegger for inntil 2 produksjoner.

Søknadsfrist 15. august 2024

53740444792 ae04de7321 k

DiGGfest er en dansefestival for Oslos befolkning med sterk lokal forankring i Bydel Gamle Oslo. Festivalen tilbyr forestillinger og arrangementer for alle aldre og alle erfaringer med dans. Vi ønsker å nå et mangfoldig publikum både når det gjelder kjønn, alder, funksjonsvariasjon og etnisitet. Deler av DiGGfest er spesielt tilrettelagt for tegnspråklige.

DiGGfest ønsker variasjon i kunstnerisk uttrykk og stedsspesifikke eller stedssensitive forestillinger som kan spilles ute i offentlige rom. Programmet skal henvende seg til bredden i befolkningen.

Søknadsfrist 15. august 2024

Krav til produksjonene:

  • Tekniske forutsetninger: Forestillingene må kunne spilles ute i Gamle Oslo. Forestillinger med enkel teknikk vil prioriteres. Rider må legges ved søknaden.
  • Økonomiske rammer: DiGGfest dekker honorar for 1 generalprøve og 2 forestillingsdager med opp til 3 forestillinger per dag.
  • Videodokumentasjon, enten av ferdig produserte forestillinger eller work in progress skal sendes inn med søknaden. For forestillinger/prosjekter som ikke er påbegynt skal det sendes inn en presentasjon av idé og konsept.
  • Legg ved informasjon om eventuelle fremtidige visningsdatoer.

Send søknad til: pia@pantareidanseteater.com