Audition TILT Grow 2023

01.11.2022

Rommen Scene 4. desember / audition
Dansens Hus 5. desember / intervju

Fotocred: Neil Nisbet
Foto: Neil Nisbet/Article19 Danser: Laura Perrot

Panta Rei Danseteater søker profesjonelle dansekunstnere til talentprogrammet TILT Grow i 2023.
Programmet er særlig rettet mot dansekunstnere med interesse for prosjekter som bidrar til økt danseinteresse hos befolkningen.
Dansekunstnere fra Østfold og de med hørselshemming vil priorities.

Søknaden skal inneholde:
1) CV, bilde, video av soloarbeid/ film som viser ditt kunstneriske virke på en tydelig måte,
Et motivasjonsbrev (min. ½ A4-side og maks. 1 A4-side) som sier noe om hvorfor dette programmet er viktig for deg.
2) Navn på minst én koreograf og én mentor som du gjerne skulle jobbet med og hvorfor.
(Merk at dette punktet ikke vil være utslagsgivende for søknadsbehandlingen. Motivasjonsbrevet vil tillegges stor vekt.

NB! Vi tar kun imot lenke til Vimeo. (Minimum 5min – max 10min). Alle dokumenter sendes samlet i en PDF.

Send søknaden til julie@pantareidanseteater.com innen søndag 13. november 2022.
På bakgrunn av innsendt søknad og videomateriale sendes invitasjon til audition til aktuelle søkere. Invitasjonene gjelder fysisk audition på Rommen Scene 4. desember og intervju på Dansens Hus og 5. desember. Alle søkere vil få svar, også de som ikke inviteres til audition.
Vi understreker at motivasjonen for å delta i programmet er særlig viktig.

TILT Grow #6
I 2023 går talentprogrammet TILT Grow av stabelen for sjette gang. Programmet er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB, og gjennomføres i samarbeid med Dansens Hus og Teater Manu. Programmet i 2023 vil ha fokus på Østfold og Oslo.

Vi søker dansekunstnere på høyt nivå med sterke utøvende ferdigheter og profesjonell erfaring/relevant utdanning. Du må ha 3 års danseutdannelse og/eller kunne vise til profesjonelt virke som strekker seg over 3 år.

Audition er åpen for dansere innenfor en rekke sjangre, og danseren må være på høyt teknisk nivå innenfor sin sjanger. Vi presiserer at programmets kunstneriske forankring er i sjangrene danseteater og samtidsdans, uten at disse prioriteres i utvelgelsen.

Til programmet ønsker vi oss en bredt sammensatt gruppe med tanke på kulturell bakgrunn, sjangerbakgrunn, identitet, funksjonsvariasjon og kjønnsuttrykk. Vi setter pris på individualitet, sterke utøvende og skapende ferdigheter og/eller kunstnerisk særegenhet.
Vi samarbeider med anerkjente koreografer og mentorer. Talentene som får plass i programmet vil:
● få veiledning av en mentor gjennom hele prosjektåret 2023,
● være medskapende utøver i en solo utarbeidet i samarbeid med en anerkjent koreograf,
● delta på turné Oslo, Østfold og Akershus og medvirke i tredje utgave av Panta Rei Danseteaters satsning «Oslofjorden danser»,
● følge en seminarrekke om forvaltning av eget kunstnerskap,
● få verdifull prosjektledererfaring og være ansvarlig for enkelte breddeprosjekter.

“I år skreddersyr vi TILT for Oslo, Østfold og Akershus med en kunstnerisk ambisjon om å skape spennende dansekunst sammen med eksepsjonelle utøvere og et knippe koreografer som vi beundrer og tror vil utfordre og gi inspirasjon til deltakerne i programmet TILT Grow”, sier kunstnerisk leder i Panta Rei Danseteater, Anne Ekenes.

Gjennomføring:
Seminarrekken vil hovedsakelig gjennomføres våren 2023, samt noe om høsten. Tidspunkt for mentormøtene avtales mellom talent og mentor. Prøveperiode vil gå over to uker med et mål om å skape en solo på 5 minutter. Prøveperiode skal gjennomføres i mai/juni. Turné og gjennomføring av breddeprosjekter i TILT vil gå over inntil 4 uker i juni og i perioden august-oktober 2023.

Honorering
For danserne som plukkes ut til talentprogrammet i 2023 vil produksjon av solo, prosjektledelse og turné under TILT Grow være honorert. Seminarene, opplæring og mentormøtene er gratis. Reise og overnatting i forbindelse med produksjonsuker i Oslo dekkes ikke. Du bør helst ha ditt virke på Østlandet. Reise dekkes for deltakelse på seminarer etter skjønnsmessig vurdering (etter hvor deltakerne kommer fra og hvor langt dette er fra seminar-stedet).

Om Panta Rei Danseteater:
Panta Rei Danseteater (PRD) er et dansekompani med base i Oslo. Kompaniet ble etablert i 2000, og har produsert flere helaftens forestillinger og ledet en rekke store danseprosjekter. For mer informasjon, se www.pantareidanseteater.com

Om TILT Grow:
TILT Grow er en av PRDs hovedsatsninger og skal fremme fremragende prestasjoner i danseteater/samtidsdans, samt gjøre deltakerne mer levedyktige i et felt som stadig er i endring. Seks profesjonelle dansere vil bli valgt ut til å delta i et ettårig talentprogram. Programmet skal årlig produsere ett eller flere verk for og med talentene i programmet. Forestillingene skal følge det store breddeprosjektet TILT på turné til vertskommuner, byer, kulturhus og scener i den regionen hvor prosjektet gjennomføres. Deltagerne vil planlegge og gjennomføre breddeprosjekter som del av programmet og gjennom det tilegne seg kompetanse innenfor prosjektledelse. Programmet inneholder en mentorordning, samt flere samlinger/seminarer hvor deltakerne møter kunstnere og andre relevante fagpersoner som har lykkes innenfor sitt fag.