AUDITIONUTLYSING

AKTUELT

Panta Rei Danseteater søker profesjonelle dansekunstnere på høyt nivå, med sterke utøvende og skapende ferdigheter til talentprogrammet TILT Grow i 2021.

Photo: Ôrtenheim Photography
Photo: Ôrtenheim Photography

TILT Grow #4

Panta Rei Danseteater søker profesjonelle dansekunstnere på høyt nivå, med sterke utøvende og skapende ferdigheter til talentprogrammet TILT Grow i 2021. Programmet er særlig rettet mot dansekunstnere som vil delta i prosjekter som bidrar til økt danseinteresse hos befolkningen.

I 2021 går talentprogrammet TILT Grow av stabelen for fjerde gang. Programmet er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB, og gjennomføres i samarbeid med Dansens Hus. Til programmet ønsker vi oss en bredt sammensatt gruppe med tanke på kulturell bakgrunn, dansebakgrunn og kjønnsuttrykk. Vi setter pris på individualitet, sterke utøvende og skapende ferdigheter og/eller kunstnerisk særegenhet.

Vi søker dansekunstnere på høyt nivå med profesjonell erfaring/relevant utdanning. Audition er åpen for dansere innenfor en rekke sjangre, og danseren må være på høyt teknisk nivå innenfor sin sjanger. Vi presiserer at programmets kunstneriske forankring er i sjangrene danseteater og samtidsdans.

Du må ha 3 års danseutdannelse og/eller kunne vise til profesjonelt virke som strekker seg over 3 år.
Vi samarbeider med norske anerkjente koreografer og mentorer. Talentene som får plass i programmet vil:

  • få veiledning av mentor gjennom hele prosjektåret 2021,
  • være medskapende utøver i en solo utarbeidet i samarbeid med en anerkjent koreograf,
  • delta på turné i Viken og medvirke i første utgave av PRDs nye satsning «Oslofjorden danser»,
  • følge en seminarrekke om forvaltning av eget kunstnerskap,
  • få verdifull prosjektledererfaring og være ansvarlig for enkelte TILT-breddeprosjekter i Viken-regionen.

Om PRD:

Panta Rei Danseteater (PRD) er et danseteater med base i Oslo. Kompaniet ble etablert i 2000, og har produsert seksten forestillinger og ledet en rekke store danseprosjekter.

Trykk her for mer informasjon.

Om TILT Grow:

TILT Grow er en av PRDs hovedsatsninger og skal fremme fremragende prestasjoner i danseteater/samtidsdans, samt gjøre deltakerne mer levedyktige i et felt som stadig er i endring. 5-6 profesjonelle dansere vil bli valgt ut til å delta i et ettårig talentprogram. Programmet skal årlig produsere ett eller flere verk for og med talentene i programmet. Forestillingene skal følge det store breddeprosjektet TILT på turné til vertskommuner, byer, kulturhus og scener i den regionen hvor prosjektet gjennomføres. Deltagerne vil planlegge og gjennomføre breddeprosjekter som del av programmet og gjennom det oppnå kompetanse innenfor prosjektledelse. Programmet inneholder en mentorordning med minimum seks møter hvert år, samt flere samlinger/seminarer hvor deltakerne møter kunstnere og andre relevante fagpersoner som har lykkes innenfor sitt fag.

“I år skreddersyr vi TILT for regionen Viken med en kunstnerisk ambisjon om å skape spennende dansekunst sammen med eksepsjonelle utøvere og et knippe koreografer som vi beundrer og tror vil utfordre og gi inspirasjon til deltakerne i programmet TILT Grow”, sier kunstnerisk leder i Panta Rei Danseteater, Anne Ekenes.

Gjennomføring:

Seminarrekken vil hovedsakelig gjennomføres med ett seminar i måneden våren 2021. Mentormøtene gjennomføres til tidspunkter som avtalt i fellesskap mellom talent og mentor. Prøveperiode vil gå over to uker med et mål om å skape en solo på 5 minutter. Prøveperiode skal gjennomføres i mai/juni. Turné og prosjektgjennomføringer i TILT vil gå over inntil 4 uker i perioden august-oktober 2021. Ett avsluttende seminar samt evaluering vil gjennomføres høst 2021. Programmet har også et mål om et avsluttende kunstnerisk arrangement i desember.

Honorering:

For danserne som plukkes ut til talentprogrammet i 2021, vil produksjon av solo, prosjektledelse og turné under TILT Grow være honorert. Seminarene, opplæring og mentormøtene er gratis. Reise og overnatting i forbindelse med produksjonsuker i Oslo dekkes ikke. Du bør helst ha ditt virke på Østlandet. Reise dekkes for deltakelse på seminarer etter skjønnsmessig vurdering (etter hvor deltakerne kommer fra og hvor langt dette er fra seminar-stedet).

Photo: Ôrtenheim Photography
Photo: Ôrtenheim Photography
Full størrelse