Oppsummering – Vi må snakke om dans

09.03.2023

2023

Noraemilia
Foto: Lise Skjæraasen

Oppsummering – Vi må snakke om dans 2022

Endelig kan vi, sammen med Danseinformasjonen og Norske Dansekunstnere, offentliggjøre oppsummeringen av innspillene som kom i forbindelse med intervjuserien #vimåsnakkeomdans, seminaret i oktober 2022 og over 70 sider med innsendte innspill. Vi håper det er et inspirerende og lesbart dokument – som oppsummerer temaer som dansekunstnere – og vi – mener er viktig å belyse.

Første del gir et overblikk over feltets mange karakteristika med tilhørende utfordringer. I del to gis et bilde av noen av de ytre rammene som gir feltet form og livsbetingelser. I siste del forsøker vi å rette blikket fremover og se etter løsninger og strategier.

God lesing!